Νεολαία Ξεκίνημα

Το φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται!

Προκήρυξη της Νεολαίας «Ξ»

Τα ιδιωτικά ΑΕΙ δεν θα περάσουν!

Προκήρυξη της Νεολαίας «Ξ»