Αλλαγές στο Λύκειο: Κάποιες βελτιώσεις αλλά όχι η ριζική αλλαγή που είναι απαραίτητη!

Ζήσης Σούρλας
μαθητής, Γ’ Λυκείου, Γκράβα

 

Πρόσφατα αναγγέλθηκαν οι μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζει να κάνει το υπουργείο παιδείας στο Λύκειο και ειδικότερα στην Γ’ τάξη, οι οποίες αφορούν κυρίως τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου.

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που προβλέπονται είναι οι εξής:

  • Καταργείται το μάθημα των Λατινικών από τις Πανελλαδικές – Αντικαθίσταται από το μάθημα της Κοινωνιολογίας.
  • Καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.
  • Ο βαθμός του απολυτηρίου μετράει κατά 10% για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Οι Ομάδες Προσανατολισμού αυξάνονται σε τέσσερις από τρεις που ήταν μέχρι σήμερα
  • Η κάθε κατεύθυνση θα έχει μόνο τρία μαθήματα.
  • Το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται.
  • Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών μειώνεται σε μία ώρα την εβδομάδα.
  • Κάθε μάθημα προσανατολισμού θα διδάσκεται επί έξι ώρες την εβδομάδα συν μία ώρα για το κάθε μάθημα για συζήτηση εργασιών, επίλυση αποριών κλπ.
  • Οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) μόνο με το βαθμό απολυτηρίου, χωρίς να εξεταστούν πανελλαδικά.

Ένα εκπαιδευτικό σύστημα, συνολικά, οπισθοδρομικό και απαράδεκτο

Σε γενικές γραμμές πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το καινούργιο σύστημα φέρνει κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με το παλιό αλλά είναι πολύ μακριά από το να κάνει αυτό που είναι απαραίτητο, δηλαδή να αλλάξει ριζικά το Λύκειο.

Όταν αναφερόμαστε στα όποια θετικά μέτρα προτείνονται από το υπουργείο, σημειώνουμε και υπογραμμίζουμε πως το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο του παραμένει ξεπερασμένο, συντηρητικό και απαράδεκτο από την άποψη και των μαθητών αλλά και της κοινωνίας!

Το θέμα των Λατινικών και της Κοινωνιολογίας

Για να πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα, κατ’ αρχήν πρέπει να πούμε ότι η κατάργηση των Λατινικών και η αντικατάστασή τους από την Κοινωνιολογία, κάτι που προκάλεσε έντονη δημόσια αντιπαράθεση, αποτελεί θετική εξέλιξη.

Αφενός γιατί η Κοινωνιολογία ως μάθημα είναι πιο σημαντική για την πνευματική καλλιέργεια την μαθητών και θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι. Αφετέρου διότι ως γνωστικό αντικείμενο είναι πιο χρήσιμο για την πλειοψηφία των Σχολών που είναι προσβάσιμες από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τονίζουμε όμως ότι για να ισχύσουν τα παραπάνω πρέπει το μάθημα να διδαχτεί σωστά και με τα κατάλληλα βιβλία, δηλαδή να προωθήσει σφαιρική άποψη για την κοινωνία και να προτρέψει τους μαθητές να επεξεργάζονται και να ασκούν κριτική σε αυτά που διαβάζουν και όχι να αποστηθίζουν συσσωρεύοντας απλά στείρα γνώση. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι αυτό είναι πραγματοποιήσιμο στα πλαίσια των πανελλαδικών εξετάσεων, τις οποίες διατηρεί το Υπουργείο, όμως και πάλι, η παρουσία της Κοινωνιολογίας στη διδακτέα ύλη θα έχει θετικά να προσφέρει.

Ο εμπλουτισμός του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας με κοινωνιολογικά στοιχεία είναι επίσης θετικός για τους λόγους που είναι και η αντικατάσταση των Λατινικών από τη Κοινωνιολογία. Κι εδώ βέβαια πρέπει να τονιστεί το θέμα της ορθής διδασκαλίας του μαθήματος – κάτι για το οποίο θα χρειαστεί να παλέψουμε την επόμενη περίοδο.

Μείωση εξεταστέων μαθημάτων και πρόσβαση

Το πιο σημαντικό στοιχείο των προτάσεων αφορά τη μείωση των μαθημάτων στα οποία εξετάζεται ο/η μαθητής/τρια στην 3η Λυκείου, είτε για το απολυτήριο Λυκείου είτε για τις πανελλαδικές. Δεν ξεχνάμε ότι μέχρι πριν 3 χρόνια στις τελικές εξετάσεις οι μαθητές έπρεπε να δίνουμε 13 μαθήματα στις ενδοσχολικές και 9 για τις πανελλαδικές! Η μείωση του αριθμού των μαθημάτων αποτελεί πραγματική ανακούφιση!

Από εκεί και πέρα, η αύξηση των Ομάδων Προσανατολισμού που συνεπάγεται την μείωση των σχετικών μαθημάτων από πέντε σε τρία, αποτελεί από τη μία τη βάση για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα αλλά από την άλλη στερεί τη δυνατότητα στους μαθητές να εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα προσανατολισμού έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχολές από δύο διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας καθώς και η προσθήκη της έξτρα ώρας για επίλυση αποριών είναι θετικά μέτρα. Το αν τελικά θα καταφέρουν να χτυπήσουν τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία γενικότερα και σε ποιο βαθμό, όμως, είναι κάτι που μένει να δούμε!

Κι αυτό γιατί την ίδια στιγμή που παίρνει αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση έχει υπογράψει Μνημόνια και έχει ψηφίσει μέτρα τα οποία δεν της επιτρέπουν να δαπανήσει περισσότερους πόρους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Χωρίς αυτή την επένδυση τα μέτρα αυτά είναι μια τρύπα στο νερό καθώς θα συνεχιστούν οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε κατάλληλες υποδομές κλπ.

Η εισαγωγή στα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης μόνο με το βαθμό του απολυτηρίου είναι μια σημαντική αλλαγή και ένα μέτρο το οποίο «χτυπάει» κάπως τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αρκετό! Σαν μαθητικό κίνημα πρέπει να παλέψουμε για τη διεύρυνση του και για την πλήρη κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, πράγμα που η κυβέρνηση δεν δείχνει να έχει πρόθεση να κάνει.

Συντελεστές βαρύτητας και άλλα

Η κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας είναι ένα μέτρο το οποίο καθιστά τις πανελλαδικές εξετάσεις λίγο πιο δίκαιες καθώς όλα τα μαθήματα θα έχουν την ίδια ισχύ και επομένως οι μαθητές δεν θα αναγκάζονται να επικεντρώνονται πιο πολύ στο ένα ή στο άλλο μάθημα επειδή έχει μεγαλύτερο συντελεστή. Αυτό το μέτρο όμως αποτελεί απλά μια τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος συστήματος, έχει δηλαδή δευτερεύουσα σημασία.

Η συμμετοχή του βαθμού του απολυτηρίου κατά 10% για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι θετική, ιδιαίτερα καθώς συνοδεύεται από εισήγηση του Υπουργείου για σταδιακή αύξηση αυτού του ποσοστού!

Θρησκευτικά

Τέλος η διατήρηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρά τη μείωση της διδασκαλίας του από δύο σε μία ώρα την εβδομάδα, αποτελεί μια απαράδεκτη υποχώρηση του Υπουργείου και της κυβέρνησης στο ζήτημα του διαχωρισμού εκκλησίας-κράτους!

Από τα πρώτα μελήματα μιας «αριστερής» κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν αυτός ο διαχωρισμός, ειδικά στην εκπαίδευση μέσω της πλήρους κατάργησης του μαθήματος των θρησκευτικών, την αφαίρεση των εικονισμάτων από τις αίθουσες και την κατάργηση όλων των θρησκευτικών διαδικασιών στα σχολεία (π.χ αγιασμός, επίσκεψη στην εκκλησία, προσευχή).

Συνοψίζοντας

Συνοψίζοντας, το καινούργιο σύστημα αποτελεί βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο αλλά δεν παύει να είναι το ίδιο σύστημα που κατατρώει τόσα χρόνια τους μαθητές και τους καθιστά τους πιο σκληρά εργαζόμενους στην ελληνική κοινωνία!

Δεν είναι σε καμία περίπτωση το σύστημα που μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται «αριστερή» θα παρουσίαζε ως λύση στα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η πρόταση της Αριστεράς πρέπει να είναι ξεκάθαρη: Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και αναδιοργάνωσή του με την ουσιαστική συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών. Για μια εκπαίδευση ουσιαστικά δωρεάν και ανοικτή σε όλους! Για ένα σχολείο δημοκρατικό, στο οποίο μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θα έχουν ουσιαστικό λόγο! Για ένα σχολείο που θα φτιάχνει ανθρώπους κι όχι υποψήφιους για εξετάσεις!

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,237ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,008ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
424ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα