Περιφέρεια Αττικής: τι θα κάνει τελικά με τα σκουπίδια;

Του Βαγγέλη Στογιάννη

Στις 4/12, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδρίασε με βασικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχε προηγηθεί (στις αρχές Οκτώβρη) η επιστολή της νέας Περιφερειάρχη, Ρένας Δούρου προς τους δήμους της Αττικής, με την οποία τους προέτρεπε να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγονται στα όρια τους, στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση.

Η επιστολή ανέφερε επίσης την πρόθεση της νέας Περιφερειακής Αρχής να ακυρώσει τους διαγωνισμούς για τις τέσσερις φαραωνικές μονάδες διαχείρισης που προβλέπει ο υφιστάμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων – ΠΕΣΔΑ (2 στη Δυτική Αττική, 1 στην Κερατέα και 1 στο Γραματικό). Παράλληλα δήλωνε την απόφασή της, ο ΠΕΣΔΑ να αναθεωρηθεί ριζικά, στην κατεύθυνση της αποκεντρωμένης διαχείρισης.[1]

Προθέσεις, χωρίς όμως αποφάσεις

Σήμερα ωστόσο, περίπου δύο μήνες μετά την επιστολή προς τους δήμους, και λίγο μετά την «ιστορική», όπως τη χαρακτήρισε η Ρ. Δούρου συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα σκουπίδια, η θετική αυτή κίνηση παραμένει μετέωρη.

Αφενός η Περιφέρεια, από την επιστολή στους δήμους και έπειτα δεν έχει πάρει καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της πρότασης, έστω στο επίπεδο των πρώτων σχεδιασμών σε συνεργασία με τους δήμους που έχουν ανταποκριθεί θετικά[2]. Αφετέρου, η «ιστορική» αυτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, έληξε χωρίς καμία ουσιαστική απόφαση.

Κατά τη διάρκειά της μάλιστα, η περιφερειάρχης στην εισήγησή της, δεν προχώρησε ούτε ένα βήμα πέρα από τα όσα είχε ήδη γράψει στην επιστολή προς τους δήμους. Αντί γι’ αυτό έμεινε στη γενική αναφορά στην εναλλακτική πρόταση, χωρίς να περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται και τις δράσεις που θα ακολουθήσουν, χωρίς να αναφερθεί στους άξονες του νέου ΠΕΣΔΑ, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα ούτε για την έναρξη εφαρμογής του εναλλακτικού μοντέλου, ούτε βέβαια για το κλείσιμο της Φυλής, το οποίο αναφέρεται ανάμεσα στις προτεραιότητές της. Αρκέστηκε στη γενική καταγγελία της μέχρι τώρα πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση των σκουπιδιών και στην ακόμη πιο γενική αναφορά στην πρόταση για αποκεντρωμένη διαχείριση.

Αποδυναμώνει την πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης

Με αυτό τον τρόπο η Περιφερειακή Αρχή αποδυναμώνει την πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης, αντί να βοηθάει στο προχώρημα της.

Στην πραγματικότητα η εισήγηση της περιφερειάρχη, έδωσε την ευκαιρία στους υπέρμαχους του μοντέλου των συγκεντρωτικών εγκαταστάσεων (προς όφελος των μεγαλοεργολάβων, με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον) να στήσουν ένα θέατρο «ρεαλισμού», κατηγορώντας την ότι είναι πολύ καλή στις «εκθέσεις ιδεών», χωρίς ωστόσο να έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Τελευταίο, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό, είναι το γεγονός ότι παραμένει αναπάντητο το ερώτημα σε σχέση με τη θέση της Περιφέρειας για το ΧΥΤΑ του Γραμματικού. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, γεγονός που θολώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αφού η Περιφέρεια δεν ξεκαθαρίζει αν θα επιτρέψει τη λειτουργία του, ή αν θα την ακυρώσει όπως τη μονάδα που τον συνοδεύει με βάση τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ. [3]

Νεφελώδης κατάσταση

Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή (τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων) είναι ότι πιο φιλικό έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ως προς την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η κατάσταση παραμένει νεφελώδης.

Μια σειρά από βήματα που θα έπρεπε να έχει ήδη κάνει η Περιφέρεια και είναι επείγον να προχωρήσουν άμεσα περιγράφονται παρακάτω, στα αποσπάσματα της ανακοίνωσης της “Πρωτοβουλίας Συνεννόησης για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων” (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) σε σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο της 4ης Δεκέμβρη.

___________________
1. https://xekinima.org/arthra/view/article/prosynat-pros-doyroy-gia-skoypidia-na-mi-meinei-meteo/
2. Η περιφερειάρχης στην εισήγησή της μίλησε για θετική ανταπόκριση από μεγάλο αριθμό δήμων στην πρόταση για την αποκεντρωμένη διαχείριση
3. Διαβάστε σχετικά στην ανακοίνωση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ παρακάτω, από την οποία παραθέτουμε εκτεταμένα αποσπάσματα

Πρωσυνατ: Θολό το τοπίο στην Περιφέρεια για τα σκουπίδια

Θολό εξακολουθεί να παραμένει το τοπίο, ως προς τις προθέσεις της περιφερειακής αρχής και μετά τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, της Πέμπτης 4/12/2014. Αναφερόμαστε στη διαχείριση των απορριμμάτων και στο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η πλειοψηφούσα παράταξη σκοπεύει να χειριστεί μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, στα οποία, εκτός από τη γενική κατεύθυνση, χρειάζεται η αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου τους, το χρονοδιάγραμμα και τα μέσα για την υλοποίησή τους.

[…]

Τι χρειάζεται να γίνει σήμερα και δεν έχει κάνει, προς το παρόν, η νέα περιφερειακή διοίκηση:

  • Να περιγράψει με σαφήνεια τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού και να μην αρκεστεί στις αόριστες αρχές της αποκέντρωσης, της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Πρέπει να περιγραφεί το είδος των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε περιφερειακό επίπεδο και αυτών που μπορούν και πρέπει να αναπτυχθούν στο τοπικό επίπεδο. Από τις πρώτες απαντήσεις των δήμων, είναι εμφανής ο κίνδυνος οι δήμοι να αρκεστούν σε δράσεις περιορισμένης κλίμακας (π.χ. εκτροπή από την ταφή των κλαδεμάτων, εμμονή στον μπλε κάδο κλπ.).

  • Να κατοχυρώσει με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου την πολιτική βούληση του οργάνου να υιοθετήσει και να υλοποιήσει τις παραπάνω βασικές αρχές […]

  • Να δρομολογήσει, στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση της νέας ΕΕ του ΕΔΣΝΑ,[1] την οριστική και αμετάκλητη ακύρωση των διαγωνισμών ΣΔΙΤ και την έναρξη της εκπόνησης της μελέτης αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού, στη βάση των παραπάνω αρχών […]

  • Να υποστηρίξει τους δήμους με έναν οδηγό εκπόνησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης και με έναν αποτελεσματικό ανθρώπινο μηχανισμό, που θα μπορεί να δίνει συγκεκριμένη, πρακτική βοήθεια, στα τεχνικά, νομικά και διοικητικά προβλήματα που θα ανακύπτουν.

  • Να αποσαφηνίσει τη θέση για τη μη χρήση του ΧΥΤΑ Γραμματικού, χωρίς τις αμφισημίες που ακούσαμε από το στόμα του αρμόδιου χωρικού αντιπεριφερειάρχη: «τη μονάδα την ακυρώνουμε, τον ΧΥΤΑ τον βρήκαμε έτοιμο» (δηλαδή, ο ΧΥΤΑ δεν ακυρώνεται;).

  • Να προσδιορίσει τους όρους και το σαφές χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο της Φυλής. Ας μην παίζουμε με τις λέξεις, δεν μιλάμε για το αν κάποτε θα κλείσει η Φυλή. Αν ισχύει η δέσμευση ότι η Φυλή δεν θα αποτελεί μέρος του νέου σχεδιασμού και αν ο νέος σχεδιασμός αρχίσει να υλοποιείται άμεσα, δεν βλέπουμε κανένα λόγο να μη μπορεί να ειπωθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κλεισίματος της εγκατάστασης, στο σύνολό της […]

  • Να αρχίσει να δίνει υπόσταση στις πολιτικές χρηματοδότησης των αποκεντρωμένων δράσεων. Ο προϋπολογισμός υπάρχει, όπως και η πρόταση για το νέο ΠΕΠ [2] της περιόδου 2014-2020. Στις βασικές γραμμές του, το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων πρέπει να είναι γνωστό. Ας αρχίσει ο προγραμματισμός για την προκήρυξη των αντίστοιχων έργων και για τη βέλτιστη δυνατή κατανομή των κονδυλίων. Η χρηματοδότηση είναι κομβικής σημασίας ζήτημα και για να πειστούν οι δήμοι να προσχωρήσουν στη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης και για να μπορέσουν να υλοποιήσουν καλύτερα αυτά που σχεδιάζουν.

  • Να καταργήσει το καθεστώς των ιδιωτικών εργολαβιών μεταφοράς ΑΣΑ [3] στη Φυλή, να σταματήσει άμεσα τη μεταφορά σκουπιδιών από άλλες περιοχές, να αναλάβει δράσεις για την αποφυγή επιμόλυνσης των ΑΣΑ με επικίνδυνα απόβλητα και να διερευνήσει τον τρόπο διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων, ιδιαίτερα των μεγάλων υγειονομικών μονάδων […]

__________________
1. Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής
2. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
3. Αστικά Σύμμεικτα Απόβλητα
7,127ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,113ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
394ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής