Array

«Περίθαλψη Ανασφάλιστων» – άλλο ένα ψέμα της Συγκυβέρνησης

Τον Γενάρη του 2014 η κυβέρνηση υποσχόταν πως μέχρι τον Ιούνιο όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες θα περιθάλπονται δωρεάν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τον Απρίλη, μιλώντας σε εκδήλωση πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας, ο πρώην υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης δήλωνε στα ΜΜΕ:

«Σήμερα συμπληρώνουμε 4 χρόνια από την ένταξη της χώρας μας στο Μνημόνιο. Στο διάστημα αυτό κάποιοι συμπολίτες μας έχουν βρεθεί σε πολύ δυσμενή οικονομική θέση, και αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμ». 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα καταγραφές ο πληθυσμός των ανασφάλιστων και απόρων συμπολιτών μας εκτιμάται από 1,9 έως 2,4 εκατ. Η υγειονομική τους κάλυψη αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση.»

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  για την νοσοκομειακή περίθαλψη των ανασφάλιστων δημοσιεύτηκε όντως αρχές Ιουνίου (ΦΕΚ Β/ 1465 / 5 Ιουνίου 2014). Ωστόσο, δεν αλλάζει τίποτε ουσιαστικό όσον αφορά στη δυνατότητα τους να περιθάλπονται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι πετσοκομμένοι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων καθιστούν την περίθαλψη ανασφάλιστων πρακτικά αδύνατη

Το άρθρο 2 της ΚΥΑ προβλέπει ότι:

«Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απόφαση θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων»

Οι υφιστάμενοι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Υγείας προϋπολογισμοί των νοσοκομείων είναι κυριολεκτικά «κατακρεουργημένοι». Τα κονδύλια δεν επαρκούν για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες των νοσοκομείων, οπότε στην πραγματικότητα, η περίθαλψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανασφάλιστων αποκλείεται εκ προοιμίου, αφού τα νοσοκομεία πρέπει να εντάξουν τις δαπάνες για την περίθαλψη τους σε αυτούς τους προϋπολογισμούς.

Μια χαρακτηριστική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία δίνει και η επιστολή που έστειλαν οι φαρμακοποιοί των δημόσιων νοσοκομείων στον Υπουργό Υγείας προειδοποιώντας πως τα κονδύλια του Εθνικού Συστήματος Υγείας για φάρμακα επαρκούν μόνο μέχρι το Σεπτέμβρη.

Οι φαρμακοποιοί γράφουν μεταξύ άλλων:

«εκφράζουμε την αγωνία μας για την επικείμενη διαδικασία κάλυψης της νοσοκομειακής περίθαλψης των ανασφάλιστων από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ. 

Μη γνωρίζοντας το ακριβές ύψος αυτής της δαπάνης αναρωτιόμαστε για τον τρόπο κάλυψής της από τα Νοσοκομεία, δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί τους, οι οποίοι με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις φτάνουν μέχρι τον Σεπτέμβρη, δεν επαρκούν για τις τρέχουσες ανάγκες και ήδη, γι’ αυτό το λόγο,  πολλοί ασθενείς παραπέμπονται στον ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακά φάρμακα».

Είναι φανερό ότι η ΚΥΑ αυτή αποτελεί ένα ακόμα τέχνασμα της Συγκυβέρνησης. Προσπαθεί να δημιουργήσει την εντύπωση πως η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας προσπαθούν να εξασφαλίσουν περίθαλψη για τα 2,4 εκ ανασφάλιστων πολιτών, αλλά τα δημόσια νοσοκομεία θα αδυνατούν να το κάνουν οδηγώντας στα όρια την επιβίωσης τους.

Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων όμως δεν είναι το μόνο εμπόδιο που βάζει η ΚΥΑ στην περίθαλψη των ανασφάλιστων.

40 κύματα μέχρι την εισαγωγή στο νοσοκομείο…

Τα άρθρα 9, 10 και 11 της ΚΥΑ προβλέπουν ότι:

«9. Αρμόδια για την κρίση των δικαιούχων της παραγράφου 8 [εννοείται των ανασφάλιστων] είναι τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σε κάθε Νοσοκομείο ορίζονται τριμελείς επιτροπές από το Διοικητή κατά περίπτωση στο Παθολογικό, Χειρουργικό και Ψυχιατρικό Τομέα. […]. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας…

10. Για τις οριζόμενες κατηγορίες δικαιούχων της παραγράφου 8, ορίζεται:

α. Για τους έχοντες πρόβλημα υγείας, παρέχεται δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη μόνον εφόσον αυτοί προσκομίσουν με αίτησή τους, ιατρική γνωμάτευση υπογεγραμμένη από το θεράποντα ιατρό και τον προϊστάμενο του αντιστοίχου τμήματος στη τριμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου στο οποίο έχουν παραπεμφθεί.

Οι οριζόμενες στην παρούσα απόφαση επιτροπές συνεδριάζουν άμεσα προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των υποβαλλομένων αιτημάτων και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση της δαπάνης….

«Οι οριζόμενοι στην περίπτωση α. δικαιούχοι νοσοκομειακής περίθαλψης παραπέμπονται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ από τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. και τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων»

Έτσι, για να περιθάλπεται ένας ανασφάλιστος πρέπει να εξεταστεί από γιατρό του Π.Ε.ΔΥ. ο οποίος να τον παραπέμψει στο νοσοκομείο και όπου 3μελής επιτροπή θα τον εξετάσει ξανά για να αποφασίσει αν πρέπει να περιθάλπεται στο νοσοκομείο ή όχι.

Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των ιατρείων του Π.Ε.ΔΥ. υπολειτουργεί, ενώ λείπουν γιατροί σε αρκετές ειδικότητες – κι’ αυτό είναι το πρώτο από πολλά εμπόδια που θα συναντήσει ο ανασφάλιστος ασθενής ψάχνοντας παραπεμπτικό για το νοσοκομείο…

Αντί βέβαια για το Π.Ε.ΔΥ. οι ανασφάλιστοι μπορούν να εξεταστούν (σύμφωνα με την ΚΥΑ) στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων και από εκεί να πάρουν το παραπεμπτικό, το οποίο θα εξετάσει η αρμόδια 3μελής επιτροπή του νοσοκομείου (παρεμπιπτόντως τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η 3μελής δεν αναφέρονται πουθενά στην ΚΥΑ). Στα εξωτερικά ιατρεία όμως οι ανασφάλιστοι θα πρέπει να καταβάλουν 5ευρώ, ενώ λόγω της υποστελέχωσης των νοσοκομείων θα περιμένουν για ραντεβού μέρες, βδομάδες ή και μήνες (ανάλογα με την ειδικότητα).

Τέλος, η ΚΥΑ δεν αποσαφηνίζει κατά πόσο μετά την περίθαλψη των ανασφάλιστων στο δημόσιο νοσοκομείο, θα υπάρξει συνολική κάλυψη των εξόδων τους σε φάρμακα που τυχόν να χρειάζονται ή σε μετεγχειρητική νοσηλεία κοκ.

Αυξήσεις στους προυπολογισμούς – Προσλήψεις στα νοσοκομεία

Αν δεν υπάρξει άμεση και σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία, αν δεν γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, τα νοσοκομεία, σύντομα, όχι μόνο ανασφάλιστους δεν θα μπορούν να περιθάλπουν, αλλά και τους ίδιους τους ασφαλισμένους.

Για να υπάρξει όμως αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια υγεία, προσλήψεις και συγκρότηση ενός συστήματος υγείας που να εξασφαλίζει δωρεάν, πλήρη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πρωτοβάθμια, νοσοκομειακή, μετανοσοκομειακή κλπ) για όλους, χρειάζεται αγώνας μαζικός και διαρκής με στόχο την ανατροπή της συγκυβέρνησης (και κάθε κυβέρνησης) που για να ικανοποιήσει τις ορέξεις των τοκογλύφων-τραπεζιτών-δανειστών κυριολεκτικά διαλύει τη δημόσια υγεία και θέτει σε κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων συμπολιτών μας..

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,280ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,004ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα