Για τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζωγράφου για το 2016

Αναδημοσίευση από το blog της τοπικής οργάνωσης του «Ξ» Ζωγράφου

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ζωγράφου για το 2016 ψηφίστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου. Η Ειρήνη Πλουμπίδη (η δημοτική σύμβουλος που εκπροσωπεί το Ξεκίνημα Ζωγράφου) καταψήφισε τον προϋπολογισμό αναπτύσσοντας το ακόλουθο σκεπτικό.

________________

Ο προϋπολογισμός του 2016 που έφερε η Διοίκηση του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αντανακλά καμία πραγματική προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του Δήμου μας σε κοινωνική πολιτική, παιδεία, υποδομές κλπ.

Είναι ένας προϋπολογισμός λιτότητας που δεν προσφέρει ούτε ανακούφιση ούτε προοπτική στους δημότεςž ένας προϋπολογισμός «καλλικρατικός», από αυτούς που η διοικούσα παράταξη καταψήφιζε όταν ήταν στην αντιπολίτευση, όταν έλεγε ότι θα αγωνιστεί για την ανατροπή του «Καλλικράτη»…

Στον προϋπολογισμό του 2016 βλέπουμε για παράδειγμα να προϋπολογίζονται λιγότερα κονδύλια για παροχές στους άπορους σε σχέση με αυτά που είχαν προϋπολογιστεί για το 2015.

Βλέπουμε μια σειρά παρεμβάσεις και έργα που ήταν προϋπολογισμένα για το 2015 να μην έχουν γίνει και να μεταφέρονται αυτούσια στον προϋπολογισμό του 2016 – χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι αυτή τη φορά θα γίνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το leasing απορριμματοφόρων. Επειδή τα απορριμματοφόρα του Δήμου μας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ πολλά από αυτά είναι παλιά και σε οριακή κατάσταση, η Διοίκηση του Δήμου είχε δηλώσει όταν καταρτιζόταν ο προϋπολογισμός του 2015 πως θα προχωρήσει σε leasing[1] απορριμματοφόρων για να βελτιώσει την καθαριότητα στην πόλη μας. Το leasing δεν προχώρησε μέσα στο 2015 και τώρα μετατίθεται για το 2016

Επίσης, βλέπουμε μια σειρά έργα που υπήρχαν στον προϋπολογισμό του 2015 και τα οποία δεν προχώρησαν, να έχουν «εξαφανιστεί» από τον προϋπολογισμό του 2016. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανέγερση δημοτικού ωδείου. Το κονδύλι για το έργο αυτό υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2015, αλλά έχει αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό του 2016. Το πρόσχημα βέβαια είναι ότι το δημοτικό ωδείο θα μεταφερθεί στη Βίλα Ζωγράφου. Αυτό επαναλάμβανε από την άνοιξη ο κ. Καντιώτης, πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, διαβεβαιώνοντας πως η μεταφορά θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου. Είναι φανερό ότι η μεταφορά του Δημοτικού Ωδείου στη Βίλα Ζωγράφου δεν έχει γίνει και δεν σχεδιάζεται να γίνει στον προβλεπτό μέλλον. Να σημειώσουμε εδώ πως δεν υπάρχει και καμία μελέτη που να πιστοποιεί ότι η Βίλα Ζωγράφου πληροί τις προδιαγραφές για να στεγάσει ωδείο…

Ο προϋπολογισμός του 2016 αποκαλύπτει ακόμα μια Δημοτική Αρχή που αρνείται να απαλλάξει πλήρως από τα δημοτικά τέλη τις κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται σύμφωνα και με το νόμο πλήρη απαλλαγή (άποροι, ΑμΕΑ, πολύτεκνοι, κ.α.), ενώ δεν υπάρχει κανένα αίτημα και καμία διεκδίκηση προς την κεντρική Διοίκηση για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι.[2]

Στους κωδικούς του προϋπολογισμού του 2016 φαίνεται ακόμα πως σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, η Διοίκηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υποστελέχωση και να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με συμβασιούχους εργαζόμενους – κάνοντας χρήση δηλαδή ελαστικών μορφών εργασίας – αντί να διεκδικήσει από την κυβέρνηση προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 2μηνες, 3μηνες, 5μηνες κλπ συμβάσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου και των Δημοτών (σε οποιαδήποτε υπηρεσία) ενώ για τους άνεργους οι συμβάσεις αυτές έχουν την ίδια επίδραση με αυτή που έχει η ασπιρίνη στον καρκίνο…

Τέλος και στον προϋπολογισμό του 2016 μια σειρά πολύ βασικές λειτουργίες του Δήμου εξαρτώνται από προγράμματα ΕΣΠΑ[3]  αντί να διασφαλίζονται από ίδια έσοδα και από τα κονδύλια τα οποία το κράτος κατευθύνει προς τους Δήμους.Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους οποίους εκατοντάδες θέσεις παιδιών αλλά και δεκάδων εργαζομένων εξαρτώνται από τα χρήματα των ΕΣΠΑ.

***

Μέσα στα 5 χρόνια εφαρμογής του (νόμου) «Καλλικράτη» τα έσοδα των δήμων συρρικνώθηκαν δραματικά, καθώς οι κυβερνήσεις μείωσαν 60-70% περίπου τα κονδύλια που κατεύθυνε το κεντρικό κράτος προς αυτούς. Έτσι, μέσα στα πλαίσια του Καλλικράτη, είναι πρακτικά αδύνατο να διαμορφωθούν προϋπολογισμοί που να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες των δημοτών.

Για να μπορέσουν να καταρτιστούν προϋπολογισμοί και να ασκηθούν πολιτικές που θα καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών πρέπει οι Διοικήσεις των Δήμων να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση περισσότερα κονδύλια, καθώς και προσλήψεις προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας και πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Τη λέξη «διεκδίκηση» την έχουμε ακούσει πολλές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προϋπολογισμός όμως που κατέθεσε η Διοίκηση του Δήμου για το 2016 ούτε «διεκδικητικός» είναι, ούτε συνοδεύεται από ένα σχέδιο αγώνα για το πώς θα διεκδικηθούν από την κυβέρνηση περισσότερα κονδύλια και περισσότερο προσωπικό.

Κι’ όταν μιλάμε για σχέδιο αγώνα δεν εννοούμε μια λίστα αιτημάτων όπως αυτή που έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Διοίκηση του Δήμου (η οποία κατά την γνώμη μας είναι και ελλιπής) για να δημοσιευτεί σ’ ένα site ή να αποσταλεί σε κάποιο υπουργείο ή στην ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ.

Όταν μιλάμε για σχέδιο αγώνα και διεκδίκησης αναφερόμαστε σε ένα σχέδιο που να περιλαμβάνει πλατιές εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών για την παρούσα κατάσταση που στραγγαλίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας και διαδηλώσεις, κλείσιμο των υπηρεσιών του Δήμου κ.α.

Μιλάμε για έναν αγώνα που δεν θα δώσει ο Δήμος Ζωγράφου μόνος του, αλλά σε συνεννόηση με άλλους Δήμους που έχουν τη διάθεση να αγωνιστούν και να συντονιστούν σε ένα διαδημοτικό και πανελλαδικό διεκδικητικό κίνημα.

Ένα κίνημα που θα συνδυάζει τις κινητοποιήσεις και όλες τις κινηματικές δράσεις με κατάρτιση προϋπολογισμών και άσκηση πολιτικών που θα έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και όχι «τι επιτρέπει» και «τι δεν επιτρέπει» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα λοιπά «όργανα» που έχει  θεσπίσει ο «Καλλικράτης».

***

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για λόγους στους οποίους έχουμε αναφερθεί πιο εκτενώς στη συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2016, στη συζήτηση για τα ανταποδοτικά τέλη κ.α. και αφορούν ζητήματα διαφάνειας[4], καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό για το 2016.

__________________________
[1] Χρήματα για αγορά νέων απορριμματοφόρων δεν υπήρχαν σύμφωνα με τη Διοίκηση και γι’ αυτό επέλεξε το leasing.
[2] Η Διοίκηση Καφατσάκη έχει το θράσος να διαφημίζει σαν επιτυχία ότι μείωσε τα δημοτικά τέλη 50% για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όταν ο νόμος της επέτρεπε να προχωρήσει σε πλήρη απαλλαγή.
[3] Ένα από τα πολλά προβλήματα με τα προγράμματα ΕΣΠΑ είναι ότι τα χρήματα δεν είναι εξασφαλισμένα για μια σειρά ετών, ενώ μπλοκάρισμα της εκταμίευσης χρημάτων μπορεί να προκύψει ακόμα και για τρέχοντα προγράμματα. Έτσι όσες θέσεις εργασίας και υπηρεσίες χρηματοδοτούνται με ΕΣΠΑ είναι επισφαλής.
[4] Δείτε περισσότερα για το τεχνικό πρόγραμμα εδώ και για τα δημοτικά τέλη εδώ 
7,137ΥποστηρικτέςΚάντε Like
593ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,106ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
406ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής