Γαλλία: Καλή χρονιά με Γενική Απεργία για το συνταξιοδοτικό!

Ραφαήλ Πράσινος