Το «Ξ» συνυπογράφει το κοινό κείμενο ενάντια στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων

Κοινό κείμενο ενάντια στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων