ΣΥΡΙΖΑ: η πλήρης ταύτιση με το σύστημα είναι πλέον επίσημη

Αλέξανδρος Πραντούνας