Οι Θέσεις για την Παλαιστίνη του Internationalist Standpoint

Oi θέσεις του ISp για την Παλαιστίνη, που αποτελεί ένα κομμάτι του κειμένου «Γεωπολιτική στη δεκαετία του 2020».