Ιταλία: Γενική απεργία και κινητοποιήσεις – συνέντευξη με τον L. Scacchi

Συνέντευξη από το Internationalist Standpoint