Ένα σχόλιο από το «Ξεκίνημα» για την εκλογική πρόταση του ΜΕΡΑ25

Σχόλιο του «Ξ» για την εκλογική πρόταση του ΜΕΡΑ25