Δήλωση παραίτησης 10 μελών της Ν.Ε. Α’ Αθήνας

Με την παρακάτω δημόσια δήλωση, 10 μέλη της Ν.Ε. Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνουν την αποχώρησή τους από το κόμμα

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, Δυστυχώς στο σημείο αυτό οι δρόμοι μας χωρίζουν.

Η πα­ραί­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού και της κυ­βέρ­νη­σης καθώς και η επι­λο­γή των πρό­ω­ρων εκλο­γών, ερή­μην του κόμ­μα­τος και ενά­ντια στις απο­φά­σεις του, έσπα­σαν το όριο της πο­λι­τι­κής μας αντο­χής.

Μετά από σειρά πα­ρα­βιά­σε­ων του προ­γράμ­μα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, μετά την επι­λο­γή να υιο­θε­τή­σει η κυ­βέρ­νη­ση ένα νέο σκλη­ρό μνη­μό­νιο, μετά την ωμή πα­ρα­βί­α­ση της από­φα­σης της ΚΕ για έκτα­κτο συ­νέ­δριο του κόμ­μα­τος, που ει­ση­γή­θη­κε ο ίδιος ο Πρό­ε­δρος, στην ουσία ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­ταρ­γή­θη­κε με ευ­θύ­νη του Προ­έ­δρου και της ηγε­τι­κής ομά­δας του Μα­ξί­μου.

Ως εκ τού­του δεν έχει νόημα η πα­ρα­μο­νή μας σε ένα όρ­γα­νο που έχει στην πράξη δια­λυ­θεί.

Τα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ο κό­σμος της Αρι­στε­ράς και των κι­νη­μά­των που χρό­νια αντι­πα­λεύ­ει τα μνη­μό­νια και τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές, θα συ­νε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται, κρα­τώ­ντας ζω­ντα­νές τις αρι­στε­ρές και ρι­ζο­σπα­στι­κές πα­ρα­δό­σεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Θα διεκ­δι­κή­σουν την πο­λι­τι­κή και κι­νη­μα­τι­κή εκ­προ­σώ­πη­ση του ΟΧΙ, μέσα από την συ­γκρό­τη­ση ενός πλα­τιού, ενω­τι­κού, λαϊ­κού και ρι­ζο­σπα­στι­κού Με­τώ­που που θα πα­λέ­ψει για την ανα­τρο­πή των μνη­μο­νί­ων. Με στόχο να ανα­σά­νουν τα ερ­γα­τι­κά και λαϊκά στρώ­μα­τα που έχουν εξα­θλιω­θεί από τις αντι­λαϊ­κές, νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές.

Κα­λού­με τα μέλη και τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να συ­νε­χί­σου­με τον αγώνα μας μέσα από τις γραμ­μές της ΛΑΪ­ΚΗΣ ΕΝΟ­ΤΗ­ΤΑ­Σ”.

Τα μέλη της Αρι­στε­ρής Πλατ­φόρ­μας

1.  Αντω­νί­ου Βαγ­γέ­λης

2.  Δε­μέ­στι­χας Γρη­γό­ρης

3.  Κα­τσά­μπης Κώ­στας

4.  Κούρ­κου­λας Θα­νά­σης

5.  Λυ­κου­ριάς Θάνος

6.  Νι­κο­λι­δά­κη Φλώρα

7.  Πα­πα­δό­που­λος Θο­δω­ρής

8.  Πα­πα­λου­κάς Κώ­στας

9.  Σερ­γί­δου Κα­τε­ρί­να

10. Χου­βαρ­δάς Μπά­μπης

Ακολουθήστε το «Ξ» στο Google News για να ενημερώνεστε για τα τελευταία άρθρα μας.

Μπορείτε επίσης να βρείτε αναρτήσεις, φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο και ηχητικά μας σε facebook, twitter, instagram, youtube, spotify.

Ενισχύστε οικονομικά το xekinima.org

διαβάστε επίσης:

7,281ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,005ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
1,118ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
425ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

Επίκαιρες θεματικές

Πρόσφατα άρθρα