Χαιρετισμός του «Ξ» στο συνέδριο του ΜΕΡΑ25

Χαιρετισμός του «Ξ» στο Συνέδριο του ΜΕΡΑ25