Αρχαιότητες, Μετρό Θεσσαλονίκης και «ανάπτυξη»

Της Μαριάνθης Κυπρίδου, συντηρήτριας αρχαιοτήτων στο Υπ. Πολιτισμού